Calcule la seua instal•lació

Inicio > Calcule la seua instal•lació

Su navegador no soporta el formato SVG
Emplene la informació sol•licitada a continuació si vol realitzar un càlcul aproximat de la instal•lació solar fotovoltaica per a autoconsum del seu habitatge o negoci. Pot seleccionar directament la zona climàtica en la qual es trobe situe punxant en el mapa adjunt o, alternativament, introduir la seua província i municipi.
En quina província viu?
Zona climàtica
Tarifa contractada
Consum elèctric mitjà mensual
kWh
Preu de compra de l'Electricitat
€/kWh

Aquesta dada solament és necessari si la tarifa contractada és la 2.1ACopyright © 2016 autoconsumoaldetalle