Tramitació administrativa – Auto Consumo al Detalle – ENERAGEN

La construcció i posada en servei d’una instal·lació de producció d’energia elèctrica, i més concretament d’una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum, engloba un cert nombre de tràmits administratius davant diferents administracions, tant local, com a autonòmica, com a estatal. Aquesta tramitació administrativa sol augmentar en complexitat segons augmenta la grandària de la instal·lació que s’està projectant.

A més d’intervenir diferents administracions, els tràmits a realitzar no solament es refereixen al vessant energètic del projecte, sinó que han de resoldre igualment aspectes d’índole urbanística, ambiental, fiscal i uns altres.

Resulta important assenyalar que, tenint en compte que la majoria de les Comunitats Autònomes que integren l’estat espanyol tenen transferides les competències en matèria energètica, almenys en instal·lacions de xicoteta potència, els requisits exigits i les tramitacions a realitzar poden variar territorialment depenent de la ubicació triada per al projecte.

En la present secció s’intenta plasmar una seqüència lògica en els procediments a seguir, de manera que s’aproxime el més possible a la racionalitat d’una tramitació real. No obstant açò, aquesta seqüència podrà variar en funció de l’evolució de cada projecte, podent-se fins i tot efectuar en alguns casos tràmits paral·lels, amb l’objectiu de reduir la durada temporal dels mateixos.

Aquesta secció es referirà específicament a les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa elèctrica que es troben en l’àmbit d’aplicació del Reial decret 900/2015, en sintonia amb la resta de continguts presentats en aquesta plataforma web.

En relació amb els tràmits a realitzar per a la construcció i posada en servei d’aquest tipus d’instal•lacions d’autoconsum, a continuació es presenten els següents documents que resumeixen els tràmits a realitzar:

  • Taula resum dels tràmits a efectuar davant cada organisme/administración en la funció de modalitat de la instal·lació, segons es tracte dua instal·lació de Tipus 1 (amb les seues variants 1A i 1B) o de Tiups 2.
amoxicillin over the counter