Altres recursos – Auto Consumo al Detalle – ENERAGEN

Especificacions tècniques de connexió a xarxa d’instal•lacions d’autoconsum de les companyies distribuïdores:

Pot consultar, a continuació, els documents tècnics de connexió a xarxa d’instal•lacions d’autoconsum de les companyies distribuïdores els documents de les quals són de caràcter públic i poden ser consultats en la web.

Rendibilitat

Oferim una relació de casos tipus d’estudi tècnic-econòmic, ordenats per tipologies d’usuaris, per a algunes aplicacions i modalitats d’instal·lacions d’autoconsum representatives.

ACCÉS A CASOS TIPUS

Normativa

Actualment, les instal•lacions d’autoconsum connectades a xarxa a Espanya, són legals i qualsevol consumidor pot generar la seua pròpia energia elèctrica. Consulte l’apartat de normativa i legislació aplicable a les instal•lacions d’autoconsum.

ACCÉS A NORMATIVES
amoxicillin over the counter