Què és l’autoconsum? – Auto Consumo al Detalle – ENERAGEN

S’entén per autoconsum d’energia elèctrica la producció d’electricitat per al consum propi

Les instal•lacions d’autoconsum poden ser aïllades (sense connexió física a la xarxa) oconnectades a la xarxa.

En les instal·lacions aïllades, al no haver-hi connexió física amb la xarxa, tot el consum elèctric ha de ser proveït amb la instal·lació de generació, mentre que en les connectades a la xarxa, el que es pretén és proveir una part del consum elèctric i, per tant, adquirir menor quantitat d’electricitat de la mateixa, minorant la factura elèctrica.

Per tant, les instal·lacions aïllades es troben fora del Sistema Elèctric, mentre que les connectades a xarxa sí pertanyen al Sistema Elèctric.

La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, en el seu article 9, defineix l’autoconsum com el consum d’energia elèctrica provinent d’instal•lacions de generació connectades a l’interior d’una xarxa d’un consumidor o a través d’una línia directa d’energia elèctrica associades a un consumidor. La normativa vigent distingeix diverses modalitats d’autoconsum.

La informació continguda en aquesta pàgina web se centra en les instal•lacions d’autoconsum connectades a la xarxa elèctrica.

La generació d’energia elèctrica tradicional del Sistema Elèctric es caracteritza per seguir un esquema de generació centralitzada, unidireccional i amb poques mesures de control sobre l’actuació de la demanda. Actualment, existeixen solucions que permeten un canvi d’aquest model cap a un altre de generació d’electricitat distribuïda, on qualsevol consumidor pot generar la seua pròpia energia elèctrica, produïda majoritàriament amb instal·lacions de xicoteta potència i mitjançant la utilització de fonts renovables locals.

D’aquesta forma, amb les instal·lacions d’autoconsum es pot cobrir total o parcialment el consum d’energia elèctrica de l’habitatge, edifici o centre consumidor mitjançant un sistema de generació propi. Quan el sistema de generació no produeix prou es pot seguir consumint electricitat a través de la xarxa elèctrica i, en determinats casos, quan la producció siga superior a la demanda, és possible abocar l’excedent a la xarxa. També és possible la incorporació d’elements acumuladors (bateries) que permeten emmagatzemar la sobre-producció d’energia i aprofitar-la en moments en què la generació no siga suficient.

L’autoconsum i la generació distribuïda presenten diferents avantatges, tant per al consumidor com per al Sistema Elèctric, entre les quals destaquen:

  • Permet obtenir un estalvi energètic i econòmic al consumidor, durant la vida de la instal·lació, amb una xicoteta inversió inicial. La instal·lació ha de dimensionar-se sobre la base de la demanda horària d’energia elèctrica.

  • No suposa un cost per al Sistema Elèctric i no requereix de primes per a la seua rendibilitat econòmica.

  • L’autoconsum d’energia elèctrica, en produir-se en el lloc en què es genera, redueix les pèrdues associades al transport i distribució d’electricitat. Contribueix també a reduir saturacions en la xarxa de distribució i al aplanament de la corba de demanda elèctrica.

  • Contribueix a la seguretat i la garantia de subministrament, a l’eficiència econòmica del sistema i pot ajudar al compliment dels objectius de la Unió Europea en matèria d’energies renovables amb un cost inferior a altres mecanismes de foment.

  • Redueix el consum de combustibles fòssils i la dependència energètica amb l’exterior.

  • Contribueix a la reducció d’emissions de gasos contaminants, facilitant el compliment dels objectius ambientals en la lluita contra el canvi climàtic i en la millora de la qualitat de l’aire.

  • Incentiva l’activitat econòmica i industrial, millora la competitivitat de les empreses i fomenta la creació d’ocupació.

  • Col·labora en la democratització del model energètic, donant un paper més actiu als consumidors i usuaris del sistema elèctric.

amoxicillin over the counter