Caracterització i dimensionat – Auto Consumo al Detalle – ENERAGEN

Caracterització i esquemes de les instal•lacions per tipologia (fitxes PDF):

Esquema unifilar de connexió de la instal•lació generadora a la línia elèctrica interior amb ubicació dels elements de mesura i d’elements d’acumulació, si els hi haguera, i indicació de la forma en la qual es calculen els càrrecs i costos del sistema, així com els peatges, per a les dues tipologies d’autoconsum.

Dimensionament de les instal•lacions segons tarifa contractada (fitxes PDF):

Resultats del dimensionament bàsic d’instal•lacions fotovoltaiques per a autoconsum, incloent l’opció d’instal•lar bateries, i càlcul de l’estalvi econòmic proporcionat en funció de la zona climàtica de l’emplaçament per a les diferents potències contractades més habituals i autoconsumidors tipus 1.

amoxicillin over the counter