Línies d’ajuda – Auto Consumo al Detalle – ENERAGEN

Línies d’ajuda i subvencions a l’autoconsum connectat a xarxa

Última actualització: agost de 2017

Àmbit territorial:  Nacional

 • Ajudes i finançament per a projectes d’inversió que afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni (FEDER -POCS 2014-2020)

 • TERMINI: Les sol·licituds es podran presentar des del 18 de juliol de 2017 fins al 31 de desembre de 2018, o fins a esgotament del pressupost disponible.

 • ESTAT: Oberta.

Àmbit territorial: Andalusia

 • Ordre de 23 de desembre de 2016, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’incentius per al desenvolupament energètic sostenible d’Andalusia en el període 2017-2020.

 • TERMINI: El termini de presentació va començar el 15 de maig de 2017 i romandrà obert fins que es declare la seua conclusió per la persona titular de la Direcció  Gerència de l’Agència Andalusa de l’Energia.

 • ESTAT: Oberta.

Àmbit territorial: Cantàbria

 • Ordre MED/23/2017, de 15 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores d’ajudes a l’electrificació mitjançant l’ocupació de sistemes de producció d’energia, prioritàriament autònoms, basats en energies renovables, en edificacions aïllades del mitjà rural, de propietat particular.

 • TERMINI: Les sol·licituds es podran presentar des del 3 d’agost de 2017 fins al 18 d’agost de 2017, o fins a esgotament del pressupost disponible.

 • ESTAT: Tancada.

Àmbit territorial: Catalunya

 • Resolució EMC/1865/2017, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal•lacions fotovoltaiques d’autoconsum.

 • TERMINI:

  El termini per a presentar la sol·licitud és del 29 de setembre al 13 d’octubre de 2017.

  El termini d’execució de la instal·lació és de l’1 de gener al 13 de desembre de 201

 • ESTAT: Tancada.

Àmbit territorial: Comunitat Valenciana

 • Finançament bonificat per a projectes d’autoconsum elèctric en empreses i entitats de naturalesa pública o privada.

 • TERMINI: Presentació de sol·licituds des del 10 de juliol de 2017 fins al 15 de setembre de 2017.
 • ESTAT: Tancada.
 • Deducció en el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a inversions en instal•lacions d’autoconsum d’energia elèctrica i renovables tèrmiques en l’habitatge habitual.

 • TERMINI: Obert tot l’any.
 • ESTAT: Oberta.

Àmbit territorial: Cabildo Insular de Lanzarote

 • Subvenciones a Instal•lacions d’Autoconsum mitjançant Sistemes d’Energies Renovables en Edificacions Connectades i no Connectades a la xarxa de distribució.

 • TERMINI: Del 20 de juliol de 2017 al 18 d’agost de 2017.
 • ESTAT: Tancada.

Àmbit territorial: Extremadura

 • DECRETE 133/2017, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen les bases reguladores d’ajudes per a la millora de l’eficiència energètica en les zones regables d’Extremadura.

  Art. 5 b).- Instal•lacions d’autoconsum amb connexió a la xarxa o en sistema aïllat.

 • TERMINI: Es determinarà en la convocatòria d’ajudes.
 • ESTAT: Pendent de publicació.
 • ORDRE de 14 de desembre de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria de concessió d’ajudes destinades a actuacions d’estalvi i eficiència energètica per a l’exercici 2017.

 • TERMINI: Quatre mesos a explicar des d’endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial d’Extremadura o amb anterioritat en cas que s’esgote el crèdit pressupostari.

 • ESTAT: Tancada.
 • ORDRE de 29 de novembre de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria de concessió d’ajudes destinades a instal•lacions d’energies renovables per a l’exercici 2017.

 • TERMINI: Quatre mesos a explicar des d’endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial d’Extremadura o amb anterioritat en cas que s’esgote el crèdit pressupostari.

 • ESTAT: Tancada.

Àmbit territorial:  La Rioja

 • Ordre 14/2015, de 18 de setembre, de la Conselleria de Desenvolupament Econòmic i Innovació, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per l’Agència de Desenvolupament Econòmic de La Rioja destinades a la promoció de les energies renovables, l’estalvi i eficiència energètica i la protecció del medi ambient, en règim de concessió directa.

  (Programa 4.- Projectes d’energia procedent de fonts renovables).

 • TERMINI: El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de novembre de 2017.

 • ESTAT: OBERTA.

Àmbit territorial:  Illes Balears

 • Ordre de la Consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 mitjançant la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’energia.

 • TERMINI: Des del 30 de maig de 2017 fins al 30 d’agost de 2017, o fins a l’esgotament de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

 • ESTAT: Tancada.

Àmbit territorial: Navarra

 • Línia de deducció per inversions en instal•lacions d’energies renovables i en sistemes de recarrega que es desenvolupen en el territori de Navarra durant 2017, convocades des del Servei d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de Navarra.

 • TERMINI: Obert tot l’any.
 • ESTAT: Oberta.
amoxicillin over the counter