La nostra associació – Auto Consumo al Detalle – ENERAGEN

L’Associació d’Agències Espanyoles de Gestió de l’Energia, EnerAgen, és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 2003 amb l’objectiu principal de reforçar el paper de les agències d’energia i configurar-se com un instrument de cooperació i coordinació entre les agències que operen en el territori nacional.

Principal instrument de cooperació i coordinació entre les agències i organismes públics en l'àmbit de l'energia.

EnerAgen es perfila a més com un element fonamental de cohesió i col·laboració entre les institucions públiques que actuen en l’àmbit de l’energia i els agents del sector. Açò es tradueix en un mètode de treball que permet evitar duplicitats, aprofitar sinergies i constituir-se com a veu única que representa a les agències tant en l’àmbit nacional com en fòrums internacionals.

Tot açò s’aconsegueix no solament promovent i reforçant el paper de les agències i organismes públics d’energia, sinó impulsant i elaborant propostes conjuntes d’actuació en els respectius àmbits competencials i territorials, realitzant el seguiment coordinat de temes d’interès i adoptant posicionaments comuns.

Una de les principals línies d’actuació en la qual actualment està treballantEnerAgen, i sobre la qual existeix un indiscutible acord, és precisament l’impuls de les instal·lacions de’autoconsum.

Aquest ampli consens sobre la visió d’aquesta tecnologia és el que ha motivat l’elaboració d’una Estratègia Conjunta per a la Promoció de l’Autoconsum i la creació d’un grup de treball específic en aquest àmbit, l’acció del qual més destacable és la implementació i posada en servei d’aquest portal web d’informació i difusió “Autoconsum al detall”.

Existeix un indiscutible consens en la necessitat d'impulsar el desenvolupament de les instal•lacions d’autoconsum.

Des d’EnerAgen volem agrair a tots els nostres membres el seu suport a aquesta iniciativa i, molt especialment, als integrants del Grup de Treball d’Autoconsum, per l’esforç realitzat en l’engegada d’aquesta Web:

Grup de Treball d’Autoconsum de EnerAgen

COORDINACIÓ:

 • IVACE Energía – Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Coordinación).

  • Joaquín P. Mas Belso.
  • J. Fernando Prats Gutiérrez.

 • ENERAGEN – Asociación Española de Agencias de Gestión de la Energía.

  • Marga Rodríguez Prada.

MEMBRES:

 • AAE – Agencia Andaluza de la Energía.

  • José Manuel Torres Ramos.
  • Mª Jesús Pérez-Solano Valdazo.

 • AGENEX – Agencia de Energía de Extremadura.

  • Daniel Encinas Martín.
  • Francisco Javier Márquez Pocostales.

 • AEMVA – Agencia Energética Municipal de Valladolid.

  • José Carlos García Pérez.

 • EREN – Ente Regional de la Energía de Castilla y León.

  • Jorge Jové Sandoval.

 • FAEN – Fundación Asturiana de la Energía.

  • Indalecio González Fernández.
  • Pedro González Feito

 • ICAEN – Instituto Catalán de la Energía.

  • Francesc Vidal de Ciurana.

Aquests són els 25 membres que integren l’Associació d’Agències Espanyoles de Gestió de l’Energia:

amoxicillin over the counter