Modalitats – Auto Consumo al Detalle – ENERAGEN

De forma genèrica caben dues possibilitats  quant a la configuració de les instal•lacions d’autoconsum:

AÏLLADA  DE XARXA
Aquella instal•lació de generació que es connecta a l’interior d’una xarxa d’un consumidor i que no compta amb connexió elèctrica física amb la xarxa de transport o distribució, ni directa ni indirectament a través d’una instal•lació pròpia o aliena.

CONNECTADA A XARXA
Aquella instal•lació de generació que es connecta a l’interior d’una xarxa d’un consumidor i que comparteix així infraestructures de connexió a la xarxa amb aquest consumidor, o aquella que està unida a aquest a través d’una línia directa i que tinga o puga tenir, en algun moment, connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució.

La regulació de totes les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les instal•lacions d’autoconsum connectades a xarxa té lloc, des de l’any 2015, pel Reial decret 900/2015. Les instal•lacions aïllades de xarxa NO es troben dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret. S’exclouen també del mateix els grups de generació utilitzats exclusivament per a cobrir situacions d’interrupció o cort del subministrament elèctric de la xarxa, tals com a generadors elèctrics d’emergència en locals de pública concurrència (hospitals, etc.).

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web està centrada en l’autoconsum regulat pel Reial decret 900/2015. Les modalitats d’autoconsum definides en el mateix són dos:

Tipus 1
Instal•lacions destinades prioritàriament a l’autoconsum de l’energia generada i que que NO es troben inscrites inscrites en el Registre Administratiu d’Instal•lacions de Producció d’Energia Elèctrica. Addicionalment a la classificació establida en el Reial decret, es realitza la diferenciació d’aquest tipus d’instal•lacions en dues subtipus:

  • Subtipus 1A. Instal•lacions de consumidors amb potència contractada no superior a 10 kW.
  • Subtipus 1B. Instal•lacions de consumidors amb potència contractada major de 10 kW i no superior a 100 kW.

Tipus 2
Instal•lacions destinades prioritàriament a la venda a xarxa de l’energia generada i que es troben inscrites en el Registre Administratiu d’Instal•lacions de Producció d’Energia Elèctrica.

En tots dos casos la potència de la instal•lació de producció ha de ser igual o inferior a la potència contractada pel consumidor associat en el punt de subministrament, sent aquesta la màxima contractada per a tots els períodes tarifaris en els quals es dividisca el contracte de subministrament d’energia elèctrica.

Li mostrem la següent taula en la qual podrà conèixer tant les característiques principals com els requisits que cal complir per cadascuna de les modalitats.

Conega els càrrecs fixos i càrrecs transitoris per energia autoconsumida definits en el Reial decret 900/2015, amb l’actualització introduïda a través de l’Ordre ETU/1976/2016.

amoxicillin over the counter