Aspectes jurídics i legals – Auto Consumo al Detalle – ENERAGEN

Compendi de normativa i legislació aplicable a les instal•lacions d’autoconsum:

Actualment, les instal•lacions d’autoconsum connectades a xarxa, a Espanya són legals de manera que qualsevol consumidor puga generar la seua pròpia energia elèctrica.


Les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les instal•lacions d’autoconsum connectades a la xarxa vénen regulades pel Reial decret 900/2015, de 9 d’octubre.

MARC LEGAL NACIONAL.
NORMATIVA DE TIPUS ADMINISTRATIU I ECONÒMIC
MARC LEGAL I PROCEDIMENTS AUTONÒMICS
ANDALUSIA
ASTÚRIES
CASTELLA I LLEÓ
CATALUNYA
COMUNITAT VALENCIANA
EXTREMADURA
ILLES BALEARS
ILLES CANÀRIES
NORMES PARTICULARS DE COMPANYIES DISTRIBUÏDORES:
IBERDROLA
HIDROCANTÁBRICO
UNIÓN FENOSA
ENDESA
amoxicillin over the counter